TAM OTOMATİK İNDİRGENME-BUHARLAŞMA YÖNTEMİ CIVA ANALİZÖRÜ
RA 4500

CVAAS yöntemiyle,  tam otomatik numune seyreltme ve analizi dahil olmak üzere cıva analizinde devrim

RA-4500 kullanıcıların ” çeşitli test metotlarını zahmetli yaş numune hazırlama yöntemleri olmadan çok daha etkin bir şekilde karşılama”ihtiyaçları üzerine doğmuş, yüksek teknoloji tam otomatik cıva analizörüdür. 


Şebeke suyu, endüstriyel atık su, deniz suyu, göl ve nehir suları, toprak eluatı gibi sıvı numuneler içerisindeki cıva, ön  hazırlamadan başlayarak analize kadar ilk kez tam otomatik olarak RA-4500 ile ölçülmektedir. Gerekli olan numune miktarı 5 mL olup, kullanılan kimyasal ve oluşan atık miktarı minimum düzeydedir. Önceki metotlarla kıyaslandığında operasyon maliyetinde %50 ye varan kazanım olmaktadır.
Cıva ölçümünde, yaş numune hazırlama adımları, analiz doğruluğunu etkilemektedir. Yaş numune hazırlamada aşağıdakilerden kaynaklı problemler oluşmaktadır.


“Yaş numune hazırlama esnasında oluşacak adsorbsiyon ve buharlaşma

Numune kaplarından ve kullanılan kimyasallardan gelen kontaminasyonlar
Tehlikeli kimyasallarla doğrudan temas
Atık kimyasalların çokluğu
Çalışma esnasında kullanıcının sağlık problemleri ile yüz yüze gelmesi, uzun vadede oluşabilecek rahatsızlıklar”

Tüm bu problemleri R4500 serisi tam otomatik cıva analizörü ile ortadan kaldırmanız mümkündür.

Otomatik numune hazırlama Numune miktarı 80
Sistem Döner tablalı sistem
Isıtma Kızıl ötesi ısıtıcı
Numune karuseli Aside dayanıklı alüminyum
Isıtma sıcaklığı 95±5°C (90dk içinde)
Soğutma metodu Fanlı soğutma (oda sıcaklığı-10°C)
Karıştırma Manyetik karıştırıcı
Sensör foto sensör
   
   
Reaktif dağıtımı Dağıtma Pompa ile
Dağıtma hacmi Ayarlanabilir
Reaktifler Sulfirik asit, Nitrik acit, Potasyum permanganat çözeltisi, Peroksit potasyum disulfat  , Hidroksilamin hidroklorit , kalay (II) klorit çözeltisi, Distile su
Cıva Ölçümü Ölçüm yöntemi Non-dispersive double-beam soğuk buhar atomik absorbsiyon yada atomik floresans
Ölçüm metodu İndirgenme buharlaşma yöntemi iel doğrudan ölçüm
Işık kaynağı düşük basınç civa lambası
Dalgaboyu 253.7nm
Dedektör Photo-tube
Dedeksiyon limiti 0.0025ng/5mL (0.5ppt)
Maksimum ölçüm 500ng/5mL (100 ppb)
Ölçüm zamanı 120 saniye~300 saniye
Civa uzaklaştırma Aktif karbon
  Güvenlik Çalışırken özel kilit sistemi
Egzoz kapasitesi 1.6~1.8m3/dakika 
Veri işleme
(PC-Win/RA-4500)
OS Windows 7
Bağlantı Ethernet 
Ekran Pik şekilleri, kalibrasyon eğrisi, ölçüm zamanı, analiz sonucu
   
Veri işleme  otomatik korelasyon katsayısı hesaplama, istatistiksel veriler, ortalama değer, SD,vb.
Çıktı Kalibrasyon eğrisi, analiz değerleri,istatistiksel değerler,pik şekli, analiz zamanı
Kalite kontrol kontrol standartları ve CRM
Ölçüler Ölçüler 580 x 650 x 619 (mm)
Ağırlık 42kg
Güç  220~240V 50/60Hz
 Topraklama: 100Ω yada daha az

RA 4500 otomatik civa analizörü ile , her türlü su numunesinde metotlara uygun analiz yapmanız mümkündür. 
US EPA 245.1, 245.2, 7470A
JIS 0102
APHA 3112
EN 1483  ve daha fazlası.