Görsel Kolorimetrik Su Analiz Kitleri

Adım I : Ampulü numunenin içerisine daldırılır ve ampulün uçu kırılır — istenilen miktarda numune otomatikman ampulün içerisine girecektir; ampul numune ile dolduğunda ampulün içerisinde küçük bir inert gaz kabarcığı kalır.
Adım II : Ampul öne ve arkaya doğru sallanır, gaz kabarcığı bir uçtan diğerine dolaşır ve numune ve reaktiflerin karışmasını sağlanır
Adım III:  İki dakika veya daha az sürede,  ampulün rengi renk komparatörleri  ile karşılaştırılır.
Yüksek konsantrasyonlar için düz; düşük konsantrasyonlar için yuvarlak komparatör kullanılır Aynı renkleri bulana kadar ampul standart renkler ile eşleştirilir
Her kitin içerisinde 30 adet ampul, komparatör(lar), numune kabı ve prosedür bulunur. 30 ampullük tekrar dolum paketleri ve gerekli aksesuarlar ayrı olarak satılmaktadır.
Çoğu komparatorun raf ömrü 2 yıldır. Test kitleri ile beraber Malzeme Güvenlik ve Emniyet formu da gelir.
CHEMets Ampuller maksimum kullanım kolaylığı ve doğruluk için dizayn edilmiştir. Her cam ampul  7 mm çapında, 100 mm uzunluğundadır.
CHEMets metodu ile Amonyum, Bromin, Serbest ve toplam krom, Klordioksit, Kromat, Bakır, Siyanür, DEHA, Deterjan (anyonik), Filming Amine, Formaldehit, Glycol, Hidrazin, Hidrojen peroksit, Demir, Mangan, Molibden, Nitrat, Nitrit, Oksijen, Ozon, Perasetik asit, Fenol, Fosfat, Silika, Sülfür analizlerini yapabilirsiniz.

Titramatik Su Analiz Kitleri

Titrets Metodu
Titrets ampulleri konsantrasyonları belirlemek için ters titrasyon yöntemini kullanırlar.
Adım I : Ampulü numunenin içerisine daldırılır ve ampulün uçu kırılır – numune otomatikman küçük miktarlarda ampulün içerisine girecektir. (Her kit ile birlikte gelen titrator cihazı ampulun içerisine giren numune miktarını ayarlar.)
Adım II : Renk değişimi oluncaya dek titrasyona devam edilir.
Adım III: Titrasyon bittiğinde ampul dik konumda tutulur. Ampulun dış yüzeyindeki skala ile sıvı seviyesi karşılaştırılır ve konsantrasyon bulunur
Her kitin içerisinde 30 adet ampul, titrator, solusyonlar (gerekli olması durumunda) numune kabı ve prosedür bulunur.
Test kitleri ile beraber Malzeme Güvenlik ve Emniyet formu da gelir.
Her Titret Ampul 7 mm çapındadır ve titramatik analiz için dizayn edilmişlerdir.
Titrets kitleri ile, Toplam Alkalinite, Hydrate Alkalinite, Karbondioksit, Klorür, Serbest Siyanür, DEHA, Glukoaldehit, Toplam ve Kalsiyum Sertliği, Hidrojen peroksit, Mercaptobenzothiazole, Nitrit, Permanganat, QAC’s, Sülfit, Şarapta Sülfit, Tiyosülfat analizlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yüksek Konsantrasyonlu Görsel Kolorimetrik Su Analiz Kitleri

 

VACUettes Otomatik Seyreltme Metodu
Adım I : Ampulü yatay bir şekilde, kapiler uç numune ile temas edecek şekilde tutunuz.
Adım II : Kapiler uç dolduktan sonra ampulü seyreltme sıvısının (genellikle saf su) içine daldırınız ve ucu kırınız.
Adım III: Numune ve seyreltici ampulün içine girerek reaktif ile etkileşime girer.
Adım IV: Sonuçun bulunması için ampulün rengi yuvarlak veya düz komparator ile karşılaştırılır.
Her kitin içerisinde 30 adet ampul, komparator(lar), numune kabı ve prosedür bulunur. 30 ampullük tekrar dolum paketleri ve gerekli aksesuarlar ayrı olarak satılmaktadır.
Çoğu komparatorun raf ömrü 2 yıldır. Test kitleri ile beraber Malzeme Güvenlik ve Emniyet formu da gelir.
Vacuettes Ampulleri yüksek konsantrasyonlu numunelerin analizleri için dizayn edilmiştir. Patentli otomatik seyreltme yöntem sayesinde seyreltme esnasında yaşanılabilecek hatalar ve zaman kaybı minimize edilmiştir.
Tüm test 2-3 dakika içerisinde yapılabilmektedir. Bu 7 mm’ lik ampullerin dizaynları CHEMets ampulleri ile aynıdır. Tek fark her ampulün uç kısmına kapiler bir uç eklenmiş olmasıdır.
Vacuettes kitleri ile, Amonyum, Serbest ve Toplam Klor, Klor (Hipoklorit), Kromat, Formaldehit, Glycol, Hidrazin, Hidrojen peroksit, Demir, Mangan, Nitrat, Nitrit, Fenol, Fosfat, Kükürt analizlerini yapabilirsiniz.