DİREK TERMAL PARÇALAMA YÖNTEMİYLE CİVA ANALİZİ
MA 3000

Dahili 100 numune kapasiteli otomatik örnekleyici ile yeni dünyanın standart modeli

MA3000 cihazı, indirgenme-buharlaştırma yöntemlerinden farklı olarak, kimyasal bir numune hazırlamaya ihtiyaç duymaz, bu şekilde kullanıcılar kimyasallara maruz kalmadan rahatlıkla analizleri gerçekleştirebilir.

Cihazın uygulama alanları çok geniş olup, gıda numunelerinde, biyolojik dokularda, ilaçlarda, gübrede, yemde, her türlü plastik üründe, kömür, çimento, atık yağ, genel atıklarda, çimentoda, toprak ve çamur numunelerinde direk analiz imkanı sağlar.

Ayrıca opsiyonel sıvı ve gaz analiz üniteleri ile su ve atık sularda, LPG ve LNG gibi gaz ürünlerde cıva analizlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Numuneler yüksek sıcaklık fırınında daha önceden ayarlanmış değerlerde ısıl bozunmaya maruz kalır ve cıva atomize edilir. Atomize olan cıva, özel civa toplama tüplerinde ( amalgamator) toplanır ve konsantre edilir. Diğer tüm etkileşime sebep olacak gazlar uzaklaştırılır. Son aşamada konsantre edilen civa buharı spektroskopik olarak dedektörlerde ölçülür ve cıva miktarı belirlenmiş olur.

Özellikler

Doğrudan termal parçalama yöntemi ile cıva analizi, sadece 5-12 dakika içerisinde sonuç
Numune hazırlama gerektirmeden çalışma
Tehlikeli atık üretimi olmadan çalışma
Patentli Optik Sistem ile 0.002 ng-70000 ng arasında çalışma imkanı
Patentli Çifte Hücreli Dedektör
Standart olarak sunulan 100 numune kapasiteli otomatik örnekleyici

Avantajları;
ICP-MS’e göre %86, AAS’ye göre %80 zaman ve maliyet tasarrufu
Patentli özelliği sayesinde tek kalibrasyonda 2000 ng a kadar lineer, 25000 ng a kadar kübik çalışma imkanı
Patentli Tri-photo sensör optik sistemi ile eş zamanlı düşük ve yüksek konsantrasyonlarda ölçüm
Katalist tüpünün ve kullanılan katalistin ömrünü uzatan  özel nem uzaklaştırma adımı
Asitle bile yıkanabilecek yapıda seramik numune yükleme kayıkçıkları
Otomatik blank fonksiyonu ile, yüksek konsatrasyonlarda ölçüm sonrası oluşabilecek konteminasyonların önlenmesi
Patentli CVAAS ( Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon Spektromete)  ölçüm yöntemi

Cıva Ölçüm Ölçüm prensibi Non-dispersive dual-cell tri-beam CVAAS
[Patentli (JP No.5596995)]
Dalgaboyu 253.7nm
Detektörler Photo tubes (Reference-background; Absorption cell 1; Absorption cell 2)
Deteksiyon limiti < 1pg (< 0.001ng)
Maksimum ölçüm 70,000ng
Ölçüm zamanı Yaklaşık 5 dk
Numune parçalama  Yanma tüpü Quartz (katalistle doldurulmuş)
[Patentli (JP No.5001419)]
Numune kayıkçığı Seramik
Maksimum parçalama sıcaklığı  1,000°C’ye kadar
Otomatik örnekleme Numune sayısı 100 
numune kapasitesi katı: 1,500mg’ a kadar
Liquid: 1,400µL ‘ye kadar (numuneye bağlı)
Veri İşleme
(PC-Win/MA-3000)
21 CFR Part II compliance
OS Windows 8, 10
Ekran Pik profili,kalibrasyon,ham veriler, istatistikler, akış diyagramı.
Cihaz kontrol Analiz koşulları (sıcaklık, parçalama zamanı), Blank kontrolü, Standard kontrolü
Veri işleme Kalibrasyon Eğrisi (Lineer & kübik), Pik  yüksekliği ve pik alanı,SD
Çıktı alma yazıcı, özel rapor formatı
Boyutlar ve güç Ölçüler 430 x 770 x 470 (mm)
Ağırlık 55kg
Güç gereksinimi AC100~240V, 15A 
Güç kapasitesi 1.5kVA
Gaz Oksijen (>90% purity), 0.1~0.29MPa
(uygulamaya bağlı olarak hava kullanılabilir)

Termal parçalama Çamur, tortu, toprak, gıda, biyolojik dokular, kan, serum, cevher, kömür, plastik, ham yağ, atık su vb.
Metotlar: USEPA 7473; ASTM D 6722-01; ASTM D 7623-10; UOP 1009-15
İndirgenme buharlaşma İçme suyu, nehir suları, deniz suları, atık sular, eluat vb.
Metotlar: USEPA 245.1, 245.2, 245.5, 7470A, 7471B, ASTM D 3223-02, EN 1483; APHA 3112, JIS K0102
Gaz analiz Ortam havası, çalışma ortamı havası, doğal gaz, LPG vb.
Metotlar: ASTM D 5954-98; ISO 6978, JLPGA-S-07