FORMACS SERİSİ TOC/TN ANALİZ CİHAZLARI

FORMACS HT

Formacs serisi Toplam Organik Karbon (TOC) ve Toplam Azot (TN) analiz sistemleri ile , çok çeşitli doğal yada endüstriyel kaynaklardan gelen karbon ( TC,TOC,TIC)  ve azotun (TN, N-N, TKN)  tespitini hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Formacs HT, yüksek sıcaklıkta katalitik yakma yöntemi ve modüler tasarımı ile toplam karbon (TC), toplam inorganik karbon (TIC), toplam organik karbon (TOC), çözünmüş organik karbon (DOC) ve uçucu olmayan organik karbon (NPOC) değerlerini  ve ilave N dedektörü ile, toplam azot (TN), nitrit-nitrat (N-N) ve Kjeldahl azotunu (TKN) tespit edebilmektedir. Cihaz kullanıcıların gereksinimlerine ve uygulamalarına göre tasarlanmış olup, TOC değerini,  ilaç endüstrisinde kullanılan temiz sulardan, atık sular, yüzey suları, deniz suyu ve toprak ekstraklarına kadar çok geniş bir uygulama alanında belirleyebilmektedir.

Formacs HT cihazı, kullanıcı tarafından, manuel olarak TC ve TIC enejeksiyon portlarından numuneyi doğrudan vererek kullanılabildiği gibi, otomatik örnekleyici seçeneğini de sunmaktadır. Enjeksiyon portlarında kullanılan septum gerektirmeyen özel tasarım nedeniyle septum kanamalarından kaynaklı hassasiyet kayıpları ve bakım maliyetleri ortadan kalkmıştır.

Otomatik örnekleyici, farklı hacimlerde ve numune sayılarında seçenekleri bulunmakta olup, kullanıcı tarafından kolay bir şekilde değiştirilebilmektedir.

NPOC analizleri için numune hazırlama aşaması cihaz yazılımı tarafından tam otomatik olarak yapılmakta ve kullanıcı tarafından istenilen şekilde belirlenebilmektedir.

 

Özel çift iğneli tasarım ile analiz devam ederken bir sonraki numunenin asitlendirme ve purge işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede toplam analiz süresinde büyük kazanç sağlamaktadır.

Otomatik karıştırma seçeneği ile ( manyetik yada çubuk) numunelerin homojenizasyonu sağlanmaktadır.

  FORMACS HT TOC ANALİZÖRÜ FORMACS TN TOPLAM AZOT ANALİZÖRÜ
Analizler TC, TOC, TIC, NPOC, POC, DOC TN, N-N, TKN
Analiz yöntemi Yüksek sıcaklık katalitik yanma yöntemi Yüksek sıcaklık katalitik yanma yöntemi
Dedektör NDIR dedektör Kemilüsans dedektör
Örnekleme Septumsuz rotary enjeksiyon portundan manual yada otomatik örnekleyici ile  
Ölçüm aralığı 25000 mg/l C 300 mg/l TN’ a kadar
5 mg/l N-N
Dedeksiyon limiti 0.05 mg/l C ( *daha düşük değerler için laboratuvar koşulları önemlidir) 0.03 mg/l TN
0.03 mg/l N-N
Analiz zamanı Yaklaşık 3 dakika Yaklaşık 3 dakika
Numune miktarı 1000 ul ye kadar (*numuneye bağlı ) 1000 ul ye kadar (*numuneye bağlı )
Gaz gereksinimi Sıfır hava, yada CO2  
Otomatik örnekleyici (opsiyonel) ·         150 numune kapasiteli, 15 ml vial + 10 adet 40 ml vial

·         90 numune kapasiteli, 20 ml vial + 10 adet 40 ml vial

·         90 numune kapasiteli, 40 ml vial + 10 adet 20 ml vial

·         24 numune kapasiteli, 125 ml vial + 10 adet 40 ml vial

 
Yazılım ·         Windows bazlı yazılım

·         21 CFR Part 11 uyumlu

·         Şifre kontrollü, kullanıcı limitleme

·         Kullanıcı tanımlı alarm ayarlama

·         Kullanıcı tanımlı arayüz

 
Numune seyreltme Otomatik örnekleyici ile yada manual  
Güç gereksinimi 220 – 240 V, 60/50 Hz  
Ölçüler 57 x 59 x 41 cm (otomatik örnekleyici hariç)  
Ağırlık 40 kg  

İçme suyu, yüzey suları, yer altı suları, deniz suları, atık sular, soğutma suları, ilaç endüstrisi, atık eluatlar vb. uygulamalar da uluslararası metotlara uygun çalışma

TOC ANALİZLERİ İÇİN;

 • EPA 415.1, 5310B
 • DIN 38409 H3
 • ASTM D-5173
 • USP <643
 • EU 2.2.44
 • ISO 8245
 • EN 1484
 • USEPA 9060A

TN ANALİZLERİ İÇİN;

 • DIN-ENV 12260,
 • ASTM D5176-91,
 • ISO11905-2,
 • DIN 38409 H27

LAS-160  Rastgele erişimli rotary otomatik örnekleyici
FormacsHT TOC analizörü için otomatik numune çalışma

Standart olarak 150 numune pozisyonlu 15 ml numune vialli ve 10 standart numuneli tray.
(Diğer seçenekler mevcuttur, 20mL 90 numune+10 standart, 40 mL kapasiteli 90 numune +10 standart,  125 mL 24 numune +10 standart ).
Kontaminasyonsuz homojenizasyon için karıştırıcı.
Otomatik asitlendirme ve purge seçeneği (NPOC analizi için) bir numune asitlendirme ve purge işlemindeyken Ikinci numune aynı anda hazırlanır
Manyetik karıştırıcı seçeneği

FORMACSTN TOPLAM AZOT ANALİZÖRÜ

Bu sistem toplam azotu  ve N-N seçeneğiyle NO3 ve NO2 yi yakma ve kemülisans dedeksiyon yöntemi ile tespit etmektedir. Opsiyonel N-N reaktörü ile aynı zamanda TKN (toplam kjeldahl azotu) analizi.
Parametreler:   Toplam Azot, nitrit-nitrat opsiyonu.

Dedeksiyon metodu: azot oksitlerin kemülisans dedektörle ölçümü
Ölçüm aralığı: 300 mg/l N’ a kadar ölçüm
Tekrarlanabilirlik: < 2%
Min. dedeksiyon limiti: 0.03 mg/l N

Primacs MCS Katı TOC Modülü

Primacs MCS katı TOC modülü ile Formacs Serisi cihazlarınızı hem katı hem de sıvı numunelerde TOC analizlerini yapabilecek konfigürasyona getirebilirsiniz. Katı TOC modülü ile toprak, atık çamur, tortu ve benzeri katı numunelerde TOC analizlerini yapabilirsiniz. 

Primacs MCS çift fırınlı bir dizayna sahip olup TC ve TIC analizlerinin ayrı olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlar. TC 1100 °C de katalitik oksidasyon sonrasında,  TIC ise numunenin IC reaktöründe asitlendirilmesinden sonra oluşan CO2 nin Formacs sisteminde bulunan NDIR dedektörü ile tespit edilir. Windows bazlı yazılım ile toplanan tüm verilere göre TOC değeri otomatik olarak hesaplanır.

FORMACS HTi

Formacs HTi, yüksek sıcaklıkta katalitik yakma yöntemi ve modüler tasarımı ile toplam karbon (TC), toplam inorganik karbon (TIC), toplam organik karbon (TOC), çözünmüş organik karbon (DOC) ve uçucu olmayan organik karbon (NPOC) değerlerini  ve ilave N dedektörü ile, toplam azot (TN), nitrit-nitrat (N-N) ve Kjeldahl azotunu (TKN) tespit edebilmektedir. Cihaz kullanıcıların gereksinimlerine ve uygulamalarına göre tasarlanmış olup, TOC değerini,  ilaç endüstrisinde kullanılan temiz sulardan, atık sular, yüzey suları, deniz suyu ve toprak ekstraklarına kadar çok geniş bir uygulama alanında belirleyebilmektedir.

 

Formacs HTi, sıvı numunelerde direk numune enjeksiyonu ile yüksek sıcaklıklı katalitik yakma yöntemini kullanarak TOC ve TN analizlerini hassas olarak gerçekleştirmektedir. Sistemde dahili olarak bulunan otomatik örnekleyici ile özellikle partikül içeren numuneler, süspansiyonlar için özel olarak geliştirilmiştir.

 

Kontrol Bilgisayar, yazıcı ve Windows bazlı yazılım
Analiz metodu Yüksek sıcaklık katalitik yakma yöntemi, 950 C ye kadar fırın sıcaklığı ayarlayabilme.
Parametreler TC, IC, TOC, DOC, POC, NPOC, TN ve opsiyonel N-N
Dedeksiyon metodu senkronize  çift dalga boylu, dijital IR  (NDIR).
Otomatik örnekleyici Rastgele erişimli 80 numune kapasiteli 8 mL numune kaplı sistem. Üstten veya manyetik karıştırıcı seçenekleri.
Numune enjeksiyonu septumsuz iğne enjeksiyonu
Analitik aralık 0.1 – 25.000 ppm Carbon
Analiz zamanı yaklaşık 3 dk, TC ve IC
Tekrarlanabilirlik(C.V.) < 5 mg/l  için %2 ,  > 5 mg/l için  1.5%
Min. dedeksiyon limiti 0.05 mg/l C. (daha düşük seviyelere laboratuvar şartlarına bağlı olarak inilebilir.).
Enjeksiyon hacmi mikroşırınga: 10 ile 250 µl (yazılım kontrollü)
Veri değerlendirme dedektör sinyali: pik altında kalan alanın hesabı, integrasyonu.
veri:çok noktalı lineer hesaplama, tekrar hesaplama, istatistiksel değerlendirme, 21CFR part 11 gereksinimlerini karşılamaanaliz esnasında numune ekleme çıkarma, yada düzeltme yapabilme
Sonuç çıktısı Bilgisayar ekranı, yazıcı, harddrive, CD-ROM, USB-drive, ASCII dosyaları
Gaz CO2-içermeyen yada zero air,  200ml/dakika ,  200-300 kPa
Güç gereksinimi 220 – 240V/50Hz.
Ölçüler   580 x 530 x 720 mm.
Ağırlık 59 kg

İçme suyu, yüzey suları, yer altı suları, deniz suları, atık sular, soğutma suları, ilaç endüstrisi, atık eluatlar vb. uygulamalar da uluslararası metotlara uygun çalışma

TOC ANALİZLERİ İÇİN;

 • EPA 415.1, 5310B
 • DIN 38409 H3
 • ASTM D-5173
 • USP <643
 • EU 2.2.44
 • ISO 8245
 • EN 1484
 • USEPA 9060A

TN ANALİZLERİ İÇİN;

 • DIN-ENV 12260,
 • ASTM D5176-91,
 • ISO11905-2,
 • DIN 38409 H27

FORMACSTN TOPLAM AZOT ANALİZÖRÜ

Bu sistem toplam azotu  ve N-N seçeneğiyle NO3 ve NO2 yi yakma ve kemülisans dedeksiyon yöntemi ile tespit etmektedir. Opsiyonel N-N reaktörü ile aynı zamanda TKN (toplam kjeldahl azotu) analizi.
Parametreler:   Toplam Azot, nitrit-nitrat opsiyonu.

Dedeksiyon metodu: azot oksitlerin kemülisans dedektörle ölçümü
Ölçüm aralığı: 300 mg/l N’ a kadar ölçüm
Tekrarlanabilirlik: < 2%
Min. dedeksiyon limiti: 0.03 mg/l N

Primacs MCS Katı TOC Modülü

Primacs MCS katı TOC modülü ile Formacs Serisi cihazlarınızı hem katı hem de sıvı numunelerde TOC analizlerini yapabilecek konfigürasyona getirebilirsiniz. Katı TOC modülü ile toprak, atık çamur, tortu ve benzeri katı numunelerde TOC analizlerini yapabilirsiniz. 

Primacs MCS çift fırınlı bir dizayna sahip olup TC ve TIC analizlerinin ayrı olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlar. TC 1100 °C de katalitik oksidasyon sonrasında,  TIC ise numunenin IC reaktöründe asitlendirilmesinden sonra oluşan CO2 nin Formacs sisteminde bulunan NDIR dedektörü ile tespit edilir. Windows bazlı yazılım ile toplanan tüm verilere göre TOC değeri otomatik olarak hesaplanır.